ریشه خفى: تفاوت بین نسخه‌ها

از الکتاب
(Added root proximity by QBot)
جز (Move page script صفحهٔ ریشه خفى‌ را به ریشه خفى منتقل کرد)
 
(بدون تفاوت)

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۶ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۳۹

تکرار در قرآن: ۳۴(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...

ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
تُخْفُوهَا ۱
تُخْفُوهُ‌ ۳
يَخْفَى‌ ۴
تُخْفُوا ۱
تُخْفِي‌ ۳
يُخْفُونَ‌ ۲
يَسْتَخْفُونَ‌ ۲
تُخْفُونَ‌ ۳
خُفْيَةً ۲
لِيَسْتَخْفُوا ۱
مُسْتَخْفٍ‌ ۱
نُخْفِي‌ ۱
خَفِيّاً ۱
أَخْفَى‌ ۱
أُخْفِيهَا ۱
يُخْفِينَ‌ ۱
أُخْفِيَ‌ ۱
يَخْفَوْنَ‌ ۱
خَفِيٍ‌ ۱
أَخْفَيْتُمْ‌ ۱
تَخْفَى‌ ۱
خَافِيَةٌ ۱

ریشه‌های مرتبط