يَسّرْنَاه

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

«یَسَّرْنَاهُ» از مادّه «تیسیر» به معناى «تسهیل» است، خداوند در این جمله مى فرماید: «ما قرآن را بر زبان تو آسان کردیم، تا پرهیزکاران را بشارت دهى و دشمنان سرسخت را انذار کنى» این تسهیل، ممکن است از جهات مختلف بوده باشد:

  1. از این نظر که قرآن، عربى فصیح و روانى است که آهنگ آن در گوش ها دل انگیز، و تلاوت آن بر زبان ها آسان است.
  2. از نظر این که خداوند آن چنان تسلطى به پیامبرش بر آیات قرآن، داده بود که به آسانى و در همه جا و براى حل هر مشکل، از آن استفاده مى کرد، و پیوسته بر مؤمنان تلاوت مى نمود.
  3. از نظر محتوا که در عین عمیق و پرمایه بودن، درک آن سهل و ساده و آسان است، اصولاً آن همه حقایق بزرگ و برجسته که در قالب این الفاظ محدود با سهولت درک معانى، ریخته شده، خود نشانه اى است از آنچه در آیه فوق مى خوانیم که بر اثر یک امداد الهى، صورت گرفته است.

ریشه کلمه


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...