هَرَبا

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

ریشه کلمه

قاموس قرآن

(به فتح ه - ر) گويند «هَرَبَ هَرْباً: فَرَّ». [جن:12]. ما دانستيم كه هرگز خدا را در زمين عاجز نتوانيم نمود و نيز با فرار كردن او را عاجز نتوانيم كرد كه او هر جا باشيم ما را درك مى‏كند، اين لفظ فقط يكبار در قرآن آمده است.


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...