نَادَى

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

«نَادى» از مادّه «مناداة ـ نداء» به معناى دعا با صداى بلند است.

ریشه کلمه


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...