فَأَثَرْن

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

«أَثَرْنَ» از مادّه «اثاره» به معناى پراکندن «غبار» یا «دود» است، و گاه به معناى «به هیجان آوردن» نیز به کار رفته است، همچنین گاه به معناى پخش شدن امواج صوت در فضا آمده.

ریشه کلمه


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...