سوره العصر

از الکتاب
سوره التكاثر سوره العصر سوره الهمزة
شماره کتابت : ١٠٣
جزء :
نزول
ترتيب نزول : ١٣
محل نزول : مكه
اطلاعات آماری
تعداد آیات : ٣
تعداد کلمات : ١٨
تعداد حروف :
لیست آیات

١ ٢ ٣

متن سوره

سوگند به عصر [:فشار و زمان فشار زیان‌بار یا سودمند].

(که) انسان بی‌گمان در (ژرفای) زیان است.

مگر کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته(ی ایمان) کرده و همدیگر را به حق سفارش کردند و یکدیگر را به شکیبایی سفارش نمودند.


محتوای سوره