ریشه يدى

از الکتاب
(تغییرمسیر از ریشه يدى‌)

تکرار در قرآن: ۱۲۰(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...

ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
يَدَيْهَا ۱
بِأَيْدِيهِمْ‌ ۳
أَيْدِيهِمْ‌ ۲۶
يَدَيْهِ‌ ۱۷
بِأَيْدِيکُمْ‌ ۲
بِيَدِهِ‌ ۵
بِيَدِکَ‌ ۲
يَدَيَ‌ ۲
بِيَدِ ۲
أَيْدِيکُمْ‌ ۸
أَيْدِيَکُمْ‌ ۶
أَيْدِيَهُمْ‌ ۸
يَدَکَ‌ ۵
يَدِيَ‌ ۱
أَيْدِيَهُمَا ۱
يَدُ ۲
يَدَاهُ‌ ۳
يَدَيْ‌ ۶
يَدَهُ‌ ۳
أَيْدٍ ۱
يَدٍ ۱
بِأَيْدِينَا ۱
أَيْدِيَهُنَ‌ ۲
أَيْدِينَا ۲
يَدَاکَ‌ ۱
أَيْدِي‌ ۲
الْأَيْدِي‌ ۱
بِيَدَيَ‌ ۱
أَيْدِيَ‌ ۱
يَدَيِ‌ ۱
أَيْدِيهِنَ‌ ۱
بِأَيْدِي‌ ۱
يَدَا ۱

ریشه‌های مرتبط