ریشه موه

از الکتاب
(تغییرمسیر از ریشه موه‌)

تکرار در قرآن: ۶۳(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...

ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
مَاءً ۲۷
الْمَاءُ ۴
مَاءٍ ۸
الْمَاءِ ۶
الْمَاءَ ۷
کَمَاءٍ ۲
مَاءَکِ‌ ۱
بِمَاءٍ ۴
مَاؤُهَا ۱
مَاءَ ۱
مَاؤُکُمْ‌ ۱
مَاءَهَا ۱

ریشه‌های مرتبط