ریشه سنن

از الکتاب
(تغییرمسیر از ریشه سنن‌)

تکرار در قرآن: ۲۱(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...

ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
سُنَنٌ‌ ۱
سُنَنَ‌ ۱
السِّنَ‌ ۱
بِالسِّنِ‌ ۱
سُنَّةُ ۳
مَسْنُونٍ‌ ۳
سُنَّةَ ۶
لِسُنَّتِنَا ۱
لِسُنَّةِ ۴

ریشه‌های مرتبط