ریشه زکو

از الکتاب

تکرار در قرآن: ۵۹(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...

ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
الزَّکَاةَ ۲۴
يُزَکِّيهِمْ‌ ۵
يُزَکِّيکُمْ‌ ۱
أَزْکَى‌ ۴
يُزَکُّونَ‌ ۱
يُزَکِّي‌ ۲
تُزَکِّيهِمْ‌ ۱
زَکِيَّةً ۱
زَکَاةً ۲
زَکِيّاً ۱
الزَّکَاةِ ۴
تَزَکَّى‌ ۴
لِلزَّکَاةِ ۱
زَکَا ۱
زَکَاةٍ ۱
يَتَزَکَّى‌ ۲
تُزَکُّوا ۱
يَزَّکَّى‌ ۲
زَکَّاهَا ۱

ریشه‌های مرتبط