ریشه ذرر

از الکتاب

تکرار در قرآن: ۳۸(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...

ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
ذُرِّيَّتِي‌ ۴
ذُرِّيَّتِنَا ۱
ذُرِّيَّةٌ ۲
ذُرِّيَّةً ۵
ذُرِّيَّتَهَا ۱
ذَرَّةٍ ۶
ذُرِّيَّتِهِ‌ ۲
ذُرِّيَّاتِهِمْ‌ ۳
ذُرِّيَّةِ ۳
ذُرِّيَّتَهُمْ‌ ۳
ذُرِّيَّةَ ۱
ذُرِّيَّتَهُ‌ ۳
ذُرِّيَّاتِنَا ۱
ذُرِّيَّتِهِمَا ۲
ذُرِّيَّتُهُمْ‌ ۱

ریشه‌های مرتبط