ریشه حسن

از الکتاب
(تغییرمسیر از ریشه حسن‌)

تکرار در قرآن: ۱۹۴(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...

ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
الْمُحْسِنِينَ‌ ۳۰
إِحْسَاناً ۶
حُسْناً ۵
مُحْسِنٌ‌ ۴
أَحْسَنُ‌ ۲۰
بِإِحْسَانٍ‌ ۳
أَحْسِنُوا ۱
حَسَنَةً ۸
حَسَناً ۱۸
حُسْنُ‌ ۳
حَسَنٍ‌ ۱
حَسَنَةٌ ۸
حُسْنَ‌ ۳
أَحْسَنُوا ۶
حَسُنَ‌ ۱
حَسَنَةٍ ۱
بِأَحْسَنَ‌ ۱
الْحُسْنَى‌ ۱۳
تُحْسِنُوا ۱
أَحْسَنَ‌ ۱۶
بِالْحَسَنَةِ ۵
الْحَسَنَةَ ۱
الْحَسَنَةُ ۲
بِأَحْسَنِهَا ۱
بِالْحَسَنَاتِ‌ ۱
الْحُسْنَيَيْنِ‌ ۱
الْحَسَنَاتِ‌ ۱
الْحَسَنَةِ ۳
الْإِحْسَانِ‌ ۲
بِأَحْسَنِ‌ ۳
مُحْسِنُونَ‌ ۱
أَحْسَنْتُمْ‌ ۲
حَسُنَتْ‌ ۲
يُحْسِنُونَ‌ ۱
حَسَنَاتٍ‌ ۱
أَحْسِنْ‌ ۱
لِلْمُحْسِنِينَ‌ ۲
لِلْمُحْسِنَاتِ‌ ۱
حُسْنُهُنَ‌ ۱
لَحُسْنَ‌ ۱
أَحْسَنَهُ‌ ۱
فَأَحْسَنَ‌ ۲
لَلْحُسْنَى‌ ۱
مُحْسِنِينَ‌ ۱
بِالْحُسْنَى‌ ۳
الْإِحْسَانُ‌ ۱
حِسَانٌ‌ ۱
حِسَانٍ‌ ۱
أَحْسَنِ‌ ۱

ریشه‌های مرتبط