ریشه جنب

از الکتاب
(تغییرمسیر از ریشه جنب‌)

تکرار در قرآن: ۳۳(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...


«جَنْب» در لغت، به معناى پهلو است، و سپس به هر چیزى که در کنار چیزى قرار گرفته باشد، اطلاق مى شود; همان گونه که «یمین» و «یسار» به معناى طرف چپ و راست بدن است، سپس به هر چیزى که در این ناحیه قرار گیرد یمین و یسار گفته مى شود. در اینجا «جَنْبِ اللّه» نیز به معناى تمام امورى است که در جانب پروردگار قرار دارد مانند فرمان او، اطاعت او، قرب او، کتب آسمانى که از ناحیه او نازل شده است، همه در معناى آن جمع است.

ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
جُنُوبِهِمْ‌ ۱
تَجْتَنِبُوا ۱
الْجُنُبِ‌ ۱
بِالْجَنْبِ‌ ۱
جُنُباً ۲
جُنُوبِکُمْ‌ ۱
فَاجْتَنِبُوهُ‌ ۱
جُنُوبُهُمْ‌ ۲
لِجَنْبِهِ‌ ۱
اجْنُبْنِي‌ ۱
اجْتَنِبُوا ۳
جَانِبَ‌ ۲
بِجَانِبِهِ‌ ۲
جَانِبِ‌ ۲
فَاجْتَنِبُوا ۱
جُنُوبُهَا ۱
جُنُبٍ‌ ۱
بِجَانِبِ‌ ۲
جَانِبٍ‌ ۱
اجْتَنَبُوا ۱
جَنْبِ‌ ۱
يَجْتَنِبُونَ‌ ۲
يَتَجَنَّبُهَا ۱
سَيُجَنَّبُهَا ۱

ریشه‌های مرتبط