ریشه امن

از الکتاب
(تغییرمسیر از ریشه امن‌)

تکرار در قرآن: ۸۷۹(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...

ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
يُؤْمِنُونَ‌ ۸۷
آمَنَّا ۳۱
بِمُؤْمِنِينَ‌ ۶
آمَنُوا ۲۵۷
آمِنُوا ۱۳
آمَنَ‌ ۳۰
نُؤْمِنُ‌ ۶
نُؤْمِنَ‌ ۷
يُؤْمِنُوا ۱۲
فَتُؤْمِنُونَ‌ ۱
مُؤْمِنِينَ‌ ۳۳
إِيمَانُکُمْ‌ ۱
لِلْمُؤْمِنِينَ‌ ۱۹
بِالْإِيمَانِ‌ ۵
إِيمَانِکُمْ‌ ۴
أَمْناً ۲
آمِناً ۶
آمَنْتُمْ‌ ۱۰
إِيمَانَکُمْ‌ ۱
لْيُؤْمِنُوا ۱
أَمِنْتُمْ‌ ۵
يُؤْمِنَ‌ ۲
مُؤْمِنَةٌ ۱
مُؤْمِنٌ‌ ۱۰
الْمُؤْمِنِينَ‌ ۷۹
يُؤْمِنُ‌ ۱۹
يُؤْمِنْ‌ ۷
تُؤْمِنْ‌ ۲
أَمِنَ‌ ۲
اؤْتُمِنَ‌ ۱
أَمَانَتَهُ‌ ۱
الْمُؤْمِنُونَ‌ ۲۹
تُؤْمِنُوا ۹
تَأْمَنْهُ‌ ۲
لَتُؤْمِنُنَ‌ ۱
إِيمَانِهِمْ‌ ۳
تُؤْمِنُونَ‌ ۷
أَمَنَةً ۲
لِلْإِيمَانِ‌ ۳
إِيمَاناً ۷
فَآمِنُوا ۵
فَآمَنَّا ۲
الْمُؤْمِنَاتِ‌ ۱۴
بِإِيمَانِکُمْ‌ ۱
الْأَمَانَاتِ‌ ۱
الْأَمْنِ‌ ۱
يَأْمَنُوکُمْ‌ ۱
يَأْمَنُوا ۱
لِمُؤْمِنٍ‌ ۲
مُؤْمِناً ۷
مُؤْمِنَةٍ ۴
لَيُؤْمِنَنَ‌ ۱
بِالْمُؤْمِنِينَ‌ ۷
مُؤْمِنُونَ‌ ۶
بِالْأَمْنِ‌ ۱
إِيمَانَهُمْ‌ ۱
الْأَمْنُ‌ ۱
لَيُؤْمِنُنَ‌ ۱
لِيُؤْمِنُوا ۴
إِيمَانُهَا ۲
آمَنَتْ‌ ۴
إِيمَانِهَا ۱
أَمِينٌ‌ ۹
فَأَمِنَ‌ ۲
فَأَمِنُوا ۲
يَأْمَنُ‌ ۱
لَنُؤْمِنَنَ‌ ۱
أَمَانَاتِکُمْ‌ ۱
مَأْمَنَهُ‌ ۱
مُؤْمِنٍ‌ ۱
الْإِيمَانِ‌ ۳
الْمُؤْمِنَاتُ‌ ۴
بِإِيمَانِهِمْ‌ ۱
آمَنْتُ‌ ۳
لَآمَنَ‌ ۱
تُؤْمِنَ‌ ۱
تَأْمَنَّا ۱
بِمُؤْمِنٍ‌ ۱
آمَنُکُمْ‌ ۱
أَمِنْتُکُمْ‌ ۱
آمِنِينَ‌ ۷
إِيمَانِهِ‌ ۱
آمِنَةً ۱
فَأَمِنْتُمْ‌ ۱
فَلْيُؤْمِنْ‌ ۱
مُؤْمِنَيْنِ‌ ۱
فَيُؤْمِنُوا ۱
لِأَمَانَاتِهِمْ‌ ۲
لِلْمُؤْمِنَاتِ‌ ۱
الْأَمِينُ‌ ۲
آمِنُونَ‌ ۲
الْآمِنِينَ‌ ۱
فَآمَنَ‌ ۲
الْإِيمَانَ‌ ۴
إِيمَانُهُمْ‌ ۲
مُؤْمِنَةً ۱
الْأَمَانَةَ ۱
فَآمَنُوا ۱
إِيمَانَهُ‌ ۱
الْإِيمَانُ‌ ۲
أَمِينٍ‌ ۲
آمِنْ‌ ۱
لِتُؤْمِنُوا ۳
مُؤْمِنَاتٌ‌ ۱
بِإِيمَانٍ‌ ۱
الْمُؤْمِنُ‌ ۱
بِإِيمَانِهِنَ‌ ۱
مُؤْمِنَاتٍ‌ ۲
فَآمَنَتْ‌ ۱
مَأْمُونٍ‌ ۱
الْأَمِينِ‌ ۱
آمَنَهُمْ‌ ۱

ریشه‌های مرتبط