روایت:الکافی جلد ۱ ش ۳۰

از الکتاب


آدرس: الكافي، جلد ۱، كِتَابُ الْعَقْلِ وَ الْجَهْل

محمد بن يحيي رفعه قال قال امير المومنين ع :


الکافی جلد ۱ ش ۲۹ حدیث الکافی جلد ۱ ش ۳۱
روایت شده از : امام على عليه السلام
کتاب : الکافی (ط - الاسلامیه) - جلد ۱
بخش : كتاب العقل و الجهل
عنوان : حدیث امام على (ع) درباره زندگى , امنیت , دين , خرد , مرگ در کتاب الكافي جلد ۱ كِتَابُ الْعَقْلِ وَ الْجَهْل‏
موضوعات : زندگی، امنیت، دین، خرد، عقل، مرگ

ترجمه

کمره ای, اصول کافی ترجمه کمره ای جلد ۱, ۷۵

امير المؤمنين (ع) فرمود: هر كه يك خصلت خوب پابرجا هم به من تحويل دهد به خاطر آن او را بپذيرم و از نداشتن خصال ديگرش چشم پوشم ولى از نداشتن عقل و نداشتن دين گذشت نكنم، زيرا در بى‏دينى امنيت نيست و زندگى در هراس گوارا نباشد و نبودن عقل نبودن زندگانى است، بى‏خرد جز مرده اى نيست.

مصطفوى‏, اصول کافی ترجمه مصطفوی جلد ۱, ۳۱

امير المؤمنين عليه السلام فرمود: كسيرا كه آگاه شوم بر يكى از صفات خوب استوار است، بپذيرم و از نداشتن صفات ديگرش بگذرم ولى از نداشتن عقل و دين چشم نميپوشم زيرا جدائى از دين جدائى از امنيت است و زندگى با هراس گوارا نباشد و فقدان عقل فقدان زندگى است (زيرا بى‏خردان) فقط با مردگان مقايسه شوند و بس.

محمدعلى اردكانى, تحفة الأولياء( ترجمه أصول كافى) - جلد ۱, ۱۲۹

محمد بن يحيى روايت كرده و آن را مرفوع ساخته، گفت كه: امير المؤمنين عليه السلام فرمود كه: «هر كه خصلتى از خصلت‏هاى خوب در او از براى من استوار گردد، او را بر آن بار مى‏كنم و از نبودن آنچه غير آن باشد، مى‏گذرم و نمى‏گذرم از نبودن عقل و نه از نبودن دين؛ زيرا كه جدا شدن از دين، جدايى از ايمنى است و گوارايى نمى‏باشد و بازندگى كه با ترس باشد و نيستى عقل، نيستى زندگى است و چنين كسى را قياس نمى‏توان كرد مگر به مردگان».


شرح

آیات مرتبط (بر اساس موضوع)

 1. آل عمران ١٠٠
 2. آل عمران ١٠١
 3. آل عمران ١٠٢
 4. آل عمران ١١٠
 5. آل عمران ١١٣
 6. آل عمران ١١٤
 7. آل عمران ١١٨
 8. آل عمران ١١٩
 9. آل عمران ١٢٠
 10. آل عمران ١٢٢
 11. آل عمران ١٢٣
 12. آل عمران ١٢٥
 13. آل عمران ١٣٧
 14. آل عمران ١٣٨
 15. آل عمران ١٣٩
 16. آل عمران ١٤٠
 17. آل عمران ١٤٣
 18. آل عمران ١٤٤
 19. آل عمران ١٤٥
 20. آل عمران ١٤٨

... نتایج بیشتر


احادیث مرتبط (بر اساس موضوع)

 1. الکافی جلد ۱ ش ۱۰ (روایت شده از: امام جعفر صادق عليه السلام)
 2. الکافی جلد ۱ ش ۱۱ (روایت شده از: حضرت محمد صلی الله علیه و آله)
 3. الکافی جلد ۱ ش ۱۱۳ (روایت شده از: امام جعفر صادق عليه السلام)
 4. الکافی جلد ۱ ش ۱۱۹ (روایت شده از: امام جعفر صادق عليه السلام)
 5. الکافی جلد ۱ ش ۱۲ (روایت شده از: امام حسن مجتبى عليه السلام)
 6. الکافی جلد ۱ ش ۱۲۰ (روایت شده از: حضرت محمد صلی الله علیه و آله)
 7. الکافی جلد ۱ ش ۱۳ (روایت شده از: امام على عليه السلام)
 8. الکافی جلد ۱ ش ۱۳۸ (روایت شده از: امام على عليه السلام)
 9. الکافی جلد ۱ ش ۱۴ (روایت شده از: امام جعفر صادق عليه السلام)
 10. الکافی جلد ۱ ش ۱۵ (روایت شده از: حضرت محمد صلی الله علیه و آله)
 11. الکافی جلد ۱ ش ۱۶ (روایت شده از: امام على عليه السلام)
 12. الکافی جلد ۱ ش ۱۷ (روایت شده از: امام جعفر صادق عليه السلام)
 13. الکافی جلد ۱ ش ۱۸ (روایت شده از: امام رضا عليه السلام)
 14. الکافی جلد ۱ ش ۱۹ (روایت شده از: امام جعفر صادق عليه السلام)
 15. الکافی جلد ۱ ش ۲ (روایت شده از: امام على عليه السلام)
 16. الکافی جلد ۱ ش ۲۰ (روایت شده از: امام هادى عليه السلام)
 17. الکافی جلد ۱ ش ۲۱ (روایت شده از: امام محمّد باقر عليه السلام)
 18. الکافی جلد ۱ ش ۲۲ (روایت شده از: امام جعفر صادق عليه السلام)
 19. الکافی جلد ۱ ش ۲۳ (روایت شده از: امام جعفر صادق عليه السلام)
 20. الکافی جلد ۱ ش ۲۴ (روایت شده از: امام جعفر صادق عليه السلام)

... نتایج بیشتر