روایت:الکافی جلد ۱ ش ۱۰۰۹

از الکتاب


آدرس: الكافي، جلد ۱، كِتَابُ الْحُجَّة

عده من اصحابنا عن احمد بن محمد عن محمد بن خالد عن ابي نهشل قال حدثني محمد بن اسماعيل عن ابي حمزه الثمالي قال سمعت ابا جعفر ع يقول :


الکافی جلد ۱ ش ۱۰۰۸ حدیث الکافی جلد ۱ ش ۱۰۱۰
روایت شده از : امام محمّد باقر عليه السلام
کتاب : الکافی (ط - الاسلامیه) - جلد ۱
بخش : كتاب الحجة
عنوان : حدیث امام محمّد باقر (ع) در کتاب الكافي جلد ۱ كِتَابُ الْحُجَّة‏ بَابُ خَلْقِ أَبْدَانِ الْأَئِمَّةِ وَ أَرْوَاحِهِمْ وَ قُلُوبِهِمْ ع‏
موضوعات :

ترجمه

کمره ای, اصول کافی ترجمه کمره ای جلد ۳, ۸۹

ابى حمزه ثمالى گويد: از امام باقر (ع) شنيدم مى‏فرمود: به راستى خدا ما را از اعلا عليين آفريده و دل شيعيان ما را از مايه خلقت ما آفريده و تنشان را از فروتر آفريده، پس دلشان در هواى ما است زيرا از همان آفريده شدند كه ما آفريده شديم. سپس اين آيه‏ها را خواند (۱۸- ۲۱ سوره مطففين): «نه هرگز، به راستى كتاب نيكان در عليين است، تو ندانى كه عليين چيست؟ كتابى است نوشته كه مقربان بر آن گواهند» و دشمن ما را از سجّين خلق كرده و دل پيروانشان را هم از همان ماده سجّين خلق كرده و تنشان را از ماده فروتر و دل آنها هواى آنان را دارد براى آنكه از آن آفريده شدند. سپس اين آيه را خواند (۷- ۹ مطففين): «نه هرگز، به راستى كتاب فُجّار در سجّين است و تو ندانى سجّين چيست؟ كتابى است نوشته».

مصطفوى‏, اصول کافی ترجمه مصطفوی جلد ۲, ۲۳۴

ابو حمزه ثمالى گويد: شنيدم امام باقر عليه السلام مى‏فرمود: همانا خدا ما را از أعلى عليين آفريد و دلهاى شيعيان ما را از آنچه ما را آفريده، آفريد. و پيكرهايشان را از درجه پائينش آفريد، از اين رو دلهاى شيعيان بما متوجه است، زيرا از آنچه ما آفريده‏شده‏ايم، آفريده شده‏اند، سپس اين آيه را قرائت فرمود: «اصلا نامه نيكان در عليين است، تو چه دانى عليين چيست؟ كتابى است نوشته كه مقربان شاهد آنند- ۱۹ سوره ۸۳-» و دشمن ما را از سجين آفريد و دلهاى پيروانشان را از آنچه آنها را آفريده آفريد و پيكرهايشان را از پائين‏تر آن آفريد، از اين رو دلهاى پيروانشان بآنها متوجه است زيرا اينها آفريده شدند از آنچه آنها آفريده شدند سپس اين آيه را تلاوت فرمود: «اصلا نامه بدكاران در سجين است، تو چه دانى سجين چيست؟ كتابيست نوشته- ۸ سوره ۸۳-».

محمدعلى اردكانى, تحفة الأولياء( ترجمه أصول كافى) - جلد ۲, ۳۴۳

چند نفر از اصحاب ما روايت كرده‏اند، از احمد بن محمد، از محمد بن خالد، از ابى نَهشَل كه گفت: حديث كرد مرا محمد بن اسماعيل، از ابو حمزه ثُمالى كه گفت: شنيدم از امام محمد باقر عليه السلام كه مى‏فرمود: «به درستى كه خدا ما را از اعلاى عليين آفريد، و دل‏هاى شيعيان ما را آفريد از آنچه ما را آفريد. و تن‏هاى ايشان را از پست‏تر از آن آفريد، پس دل‏هاى ايشان به سوى ما ميل مى‏كند و مى‏شتابد از غايت شوق؛ زيرا كه آن دل‏ها آفريده شده است از آنچه ما آفريده شديم». پس اين آيه را تلاوت فرمود: « «كَلَّا إِنَّ كِتابَ الْأَبْرارِ لَفِي عِلِّيِّينَ* وَ ما أَدْراكَ ما عِلِّيُّونَ* كِتابٌ مَرْقُومٌ* يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ» «۳» و دشمنان ما را از سجّين آفريد (و در اكثر نسخ كافى، سجّيل به لام است، به جاى نون و اين، به معنى سجين است كه مذكور خواهد شد، وليكن نظر به آيه بعد، بايد كه سجّيل اشتباه باشد از كاتب، يا كلينى رحمه الله. و تتمه حديث) «۴» و دل‏هاى شيعيان ايشان را آفريد از آنچه ايشان را از آن آفريد، و تن‏هاى ايشان را از پست‏تر از آن آفريد. پس دل‏هاى شيعيان ايشان به سوى ايشان ميل مى‏كند، و مى‏شتابد از غايت شوق؛ زيرا كه آن دل‏ها آفريده شده‏اند از آنچه ايشان از آن آفريده شده‏اند. پس اين آيه را تلاوت فرمود: «كَلَّا إِنَّ كِتابَ الفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ* وَ ما أَدْراكَ ما سِجِّينٌ* كِتابٌ مَرْقُومٌ» «۵»». __________________________________________________ (۳). مطفّفين، ۱۸- ۲۱. (۴). چنان كه مشهود است، بر اساس اين نسخه، همان سجّين است، و نسخه مترجم-/ رحمه اللَّه-/ سجّيل بوده است. (۵). مطفّفين، ۷- ۸. و ترجمه هر دو آيه در كتاب ايمان و كفر خواهد آمد. ان شاء اللَّه تعالى. (مترجم)


شرح

آیات مرتبط (بر اساس موضوع)

احادیث مرتبط (بر اساس موضوع)