الْحَرْث

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

ریشه کلمه

قاموس قرآن

كاشتن و كشت (اقرب الموارد) [واقعة:63] به من بگوئيد دانه‏اى كه مى‏كاريد آيا شما آن را مى‏رويانيد يا ما روياننده‏ايم؟ * [بقره:205] در زمين تلاش مى‏كند نا در آن فساد كند و نسل و كشت را تباه سازد «الحرث» در آيه شريفه اسم است نه مصدر. [بقره:223] زنان شما كشت شما اند هر كجا يا در هر زمان كه خواستيد بكشت خود در آئيد و براى خود پيش انديشى كنيد. تفصيل بحث اين آيه را در كلمه «انّى» مطالعه كنيد. [شورى:20] هر كه كشت آخرت را بخواهد كشت او را زياد مى‏كنيم و هر كه كشت دنيا را بخواهد از آن به او مى‏دهيم . تعبير اين ايه بالاترين تعبيرهاست اعماليكه براى دنيا و آخرت انجام داده مى‏شود همه كشت اند و در دنيا و آخرت نتيجه دارند. از رسول اكرم صلى اللّه عليه وآله و سلم روايت شده: «اَلدُّنيا مَزْرَعَةُ الْآخِرَةِ» دنيا كشتزار آخرت است (تجسّم عمل از مجموعه ورّام ص 183) آرى دنيا مزرعه است اعمال آدمى به شكل تخمها در آن كاشته مى‏شود روئيدن و بار دادن در آخرت است.

کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...