المائدة ٧٤

از الکتاب
کپی متن آیه
أَ فَلاَ يَتُوبُونَ‌ إِلَى‌ اللَّهِ‌ وَ يَسْتَغْفِرُونَهُ‌ وَ اللَّهُ‌ غَفُورٌ رَحِيمٌ‌

ترجمه

یا به سوی خدا بازنمی‌گردند، و از او طلب آمرزش نمی‌کنند؟ (در حالی که) خداوند آمرزنده مهربان است.

چرا به سوى خدا توبه نمى‌كنند و از او آمرزش نمى‌خواهند؟ و خداوند آمرزنده‌ى مهربان است

چرا به درگاه خدا توبه نمى‌كنند، و از وى آمرزش نمى‌خواهند؟ و خدا آمرزنده مهربان است.

آیا نبایستی به سوی خدا بازگشته و توبه کنند و از او طلب آمرزش نمایند؟ حال آنکه خدا بخشنده و مهربان است.

آیا به سوی خدا بازنمی گردند، و از او درخواست آمرزش نمی کنند؟ و حال آنکه خدا بسیار آمرزنده ومهربان است.

آيا به درگاه خدا توبه نمى‌كنند و از او آمرزش نمى‌خواهند؟ خدا آمرزنده و مهربان است.

چرا به [درگاه‌] خداوند توبه نمی‌کنند و از او آمرزش نمی‌خواهند، و خداوند آمرزگار مهربان است‌

آيا به خدا باز نمى‌گردند- توبه نمى‌كنند- و از او آمرزش نمى‌خواهند؟ و حال آنكه خدا آمرزگار و مهربان است.

آیا (اینان از این عقیده‌ی منحرفانه دست نمی‌کشند و) به سوی خدا برنمی‌گردند و از او آمرزش (گناهان خود را) نمی‌خواهند؟! خداوند دارای مغفرت و رحمت فراوان است (و اگر توبه نمایند و طلب آمرزش کنند، خداوند ایشان را می‌بخشد و بدیشان رحم می‌کند).

پس آیا (از این گناه) سوی خدا برگشت نمی‌کنند، و پوشش نمی‌خواهند؟ و خدا بسی پوشنده‌ی رحمتگر بر ویژگان است.

چرا بازنگردند بسوی خدا و از او آمرزش نخواهند و خدا است آمرزنده مهربان‌

Will they not repent to Allah and ask His forgiveness? Allah is Forgiving and Merciful.

ترتیل:
ترجمه:
المائدة ٧٣ آیه ٧٤ المائدة ٧٥
سوره : سوره المائدة
نزول : ٧ هجرت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ١١
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«أَفَلا یَتُوبُونَ؟»: چنین پرسشی برای توبیخ است و بیانگر تعجّب از اصرار ایشان بر کفر است.

آیات مرتبط (تعداد ریشه‌های مشترک)

تفسیر


تفسیر نور (محسن قرائتی)


أَ فَلا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَ يَسْتَغْفِرُونَهُ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ «74»

آيا توبه نمى‌كنند و از او آمرزش نمى‌طلبند؟ در حالى كه خداوند، آمرزنده‌ى مهربان است.

پیام ها

1- از عقايد انحرافى بايد توبه كرد. «أَ فَلا يَتُوبُونَ»

2- منحرفان را با بيان عفو و رحمت الهى، به راه صحيح دعوت كنيم. «وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ»

3- حتّى كفر و شرك، با توبه و اعتقاد به توحيد، بخشيده مى‌شود. لَقَدْ كَفَرَ ... وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ‌

4- خداوند هم گذشته را مى‌بخشد وهم مورد رحمت قرار مى‌دهد. «غَفُورٌ رَحِيمٌ»

5- در كنار عذاب در آيه‌ى قبل، رحمت براى توبه كنندگان مطرح است. إِنْ لَمْ يَنْتَهُوا ... عَذابٌ أَلِيمٌ‌ ... وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ‌

تفسیر اثنی عشری (حسینی شاه عبدالعظیمی)أَ فَلا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَ يَسْتَغْفِرُونَهُ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (74)

أَ فَلا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ‌: آيا پس رجوع نمى‌كنيد به طاعت خدا، كه آن منتهى شدن است از عقايد باطله و اقوال فاسده. وَ يَسْتَغْفِرُونَهُ‌: و طلب آمرزش ننمايند از او به اعتقاد توحيد و تنزيه از اتحاد و حلول بعد از تقرير توحيد و تهديد از اشراك. وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ‌: و خداى تعالى بسيار آمرزنده است مر تائبان را، مهربان است بر مستغفران.

تنبيه- فرق ميان توبه و استغفار آنكه: استغفار طلب مغفرت است به دعا يا

تفسير اثنا عشرى، ج‌3، ص: 149

توبه و غير آن از طاعت. و توبه، پشيمانى بر معصيت با عزم بر آنكه به مثل آن عود نكند. و استغفار با وجود اصرار بر قبيح صحيح نيست.

قال النّبىّ صلى اللّه عليه و آله: انّ لكلّ شى‌ء دواء و دواء الذّنب الاستغفار. «1» و قال صلى اللّه عليه و آله: لا كبيرة مع الاستغفار و لا صغيرة مع الاصرار. «2» و قال الرّضا عليه السّلام: من استغفر من ذنب و هو يعمله فكانّما يستهزء بربّه. «3» يعنى: پيغمبر صلى اللّه عليه و آله فرمود: بدرستى كه براى هر چيز دوائى است، و دواى گناه استغفار است. و ايضا فرمود: كبيره نيست با استغفار، و صغيره نيست با اصرار (بلكه آن محو و اين ثابت باشد).

و حضرت رضا عليه السّلام فرمايد: كسى كه استغفار كند از گناهى و حال آنكه بجا آورد آن را، پس چنان است كه استهزاء نموده پروردگارش را. ايضا آيه شريفه تحريص است بر توبه و ترغيب بر استغفار.


تفسیر روان جاوید (ثقفى تهرانى)


أَ فَلا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَ يَسْتَغْفِرُونَهُ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (74)

ترجمه‌

آيا پس بازگشت نمى‌كنند بسوى خدا و آمرزش نميخواهند از او و خدا آمرزنده مهربانست.

بيان‌

راه نمائى است براى نجات از تبعات كفر و انشاء تعجب است از اصرار آنها بر اقوال فاسده خودشان با وضوح حق و ارائه راه نجات ..

اطیب البیان (سید عبدالحسین طیب)


أَ فَلا يَتُوبُون‌َ إِلَي‌ اللّه‌ِ وَ يَستَغفِرُونَه‌ُ وَ اللّه‌ُ غَفُورٌ رَحِيم‌ٌ (74)

آيا ‌پس‌ چرا توبه‌ و بازگشت‌ نميكنند بسوي‌ ‌خدا‌ و تمناي‌ مغفرت‌ ‌از‌ ‌خدا‌ و طلب‌ ‌آن‌ ‌را‌ نميكنند و حال‌ آنكه‌ خداوند آمرزنده‌ و مهربان‌ ‌است‌.

أَ فَلا يَتُوبُون‌َ إِلَي‌ اللّه‌ِ وجوب‌ توبه‌ ‌از‌ احكام‌ عقليه‌ مستقله‌ ‌است‌ بخصوص‌ ‌از‌ ‌اينکه‌ كفريات‌ و تناقضات‌ ‌که‌ ‌هر‌ عاقلي‌ حكم‌ بفسادش‌ ميكند ‌که‌ دفع‌ ضرر مقطوع‌ ‌است‌ و توبه‌ ‌از‌ ‌اينکه‌ گناهان‌ بزرگ‌ اينست‌ ‌که‌ دست‌ ‌از‌ ‌اينکه‌ عقائد باطله‌ ‌بر‌ دارند و ‌در‌ حق‌ عيسي‌ غلو نكنند و بشرف‌ اسلام‌ مشرف‌ شوند و آنچه‌ حق‌ و صدق‌ ‌است‌ ‌در‌ حق‌ عيسي‌ معتقد گردند.

وَ يَستَغفِرُونَه‌ُ و ‌از‌ خداوند طلب‌ كنند ‌که‌ ‌از‌ گذشته‌هاي‌ ‌آنها‌ پرده‌ پوشي‌ كند، توبه‌ فعل‌ ‌آنها‌ ‌است‌ و مغفرت‌ فعل‌ الهي‌ ‌است‌ و مترتب‌ ‌بر‌ يكديگر ‌يعني‌ ‌اگر‌ اينها توبه‌ كردند و ‌از‌ ‌خدا‌ طلب‌ مغفرت‌ نمودند وَ اللّه‌ُ غَفُورٌ رَحِيم‌ٌ ‌هم‌ ستر عيوب‌ ‌آنها‌ ميفرمايد و ‌هم‌ ‌آنها‌ ‌را‌ مشمول‌ رحمت‌ ‌خود‌ ميگرداند

437

برگزیده تفسیر نمونه


نکات آیه

۱- دعوت خداوند از معتقدان به تثلیث و الوهیت مسیح (ع)، براى استغفار و بازگشت به خدا (افلا یتوبون إلى اللّه و یستغفرونه) به قرینه آیات پیشین (قالوا ان اللّه هو المسیح ... قالوا ان اللّه ثالث ثلثة) فاعل «یتوبون ...» مسیحیان هستند و متعلق توبه و استغفار، عقیده به الوهیت مسیح (ع) و تثلیث مى باشد.

۲- مسیحیان به خاطر پافشارى به عقاید باطل خویش (الوهیت مسیح (ع) و تثلیث) مورد توبیخ خداوند (لقد کفر الذین قالوا إنّ اللّه هو المسیح ... افلا یتوبون إلى اللّه) استفهام توبیخى در «افلا یتوبون ...» براى سرزنش مسیحیان بر ترک توبه و استغفار از عقاید کفرآمیز بکار رفته است.

۳- لزوم بازگشت به خدا به همراه طلب آمرزش از خطاهاى گذشته (افلا یتوبون إلى اللّه و یستغفرونه)

۴- بازگشت به توحید و طلب آمرزش از خداوند، راه نجات مشرکان، از عذاب دردناک (لیمسن الذین کفروا منهم عذاب الیم ... افلا یتوبون إلى اللّه و یستغفرونه)

۵- خدا، غفور (بسیار آمرزنده) و رحیم (بسیار مهربان) است. (و اللّه غفور رحیم)

۶- گستردگى رحمت و آمرزش خداوند، زمینه پذیرش توبه و استغفار کافران و مشرکان (افلا یتوبون ... و اللّه غفور رحیم)

۷- توبه و استغفار، شرط برخوردارى از مغفرت خداوند و رحمت خاص او (افلا یتوبون ... و اللّه غفور رحیم)

۸- لزوم توجه دادن خطاکاران به رحمت و آمرزش گسترده الهى براى ترغیب آنان به توبه و استغفار (افلا یتوبون ... و اللّه غفور رحیم) هدف از یادآورى صفت آمرزندگى خداوند و رحمت گسترده او پس از فراخوانى خطاکاران به بازگشت و توبه، ترغیب آنان به استغفار مى باشد و این درسى است براى همه کسانى که خواهان توبه و بازگشت انسانها بسوى خداوند هستند.

موضوعات مرتبط

 • آمرزش: درخواست آمرزش ۴
 • استغفار: آثار استغفار ۴، ۷ ; استغفار از شرک ۱ ; اهمیّت استغفار ۳ ; تشویق به استغفار ۸ ; دعوت به استغفار ۱ ; زمینه قبول استغفار ۶
 • اسماء و صفات: رحیم ۵ ; غفور ۵
 • انگیزش: عوامل انگیزش ۸
 • تثلیث: عقیده به تثلیث ۱، ۲
 • توبه: آثار توبه ۷ ; اهمیّت توبه ۳ ; تشویق به توبه ۸ ; توبه از شرک ۱ ; دعوت به توبه ۱ ; زمینه قبول توبه ۶
 • توحید: آثار توحید ۴
 • خدا: آمرزش خدا ۵، ۶، ۸ ; دعوت خدا ۱ ; رحمت خدا ۶، ۸ ; سرزنشهاى خدا ۲ ; شرایط آمرزش خدا ۷ ; مهربانى خدا ۵
 • عذاب: مراتب عذاب ۴ ; موجبات نجات از عذاب ۴
 • عقیده: باطل ۲
 • علم: و عمل ۸
 • عیسى (ع): الوهیّت عیسى (ع) ۱، ۲
 • کافران: استغفار کافران ۶ ; توبه کافران ۶
 • مسیحیان: دعوت از مسیحیان ۱ ; سرزنش مسیحیان ۲ ; عقیده مسیحیان ۲
 • مشرکان: استغفار مشرکان ۶ ; توبه مشرکان ۶
 • مشمولان آمرزش خدا:۷
 • مشمولان رحمت خدا:۷

منابع