المائدة ٦٥

از الکتاب
کپی متن آیه
وَ لَوْ أَنَ‌ أَهْلَ‌ الْکِتَابِ‌ آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَکَفَّرْنَا عَنْهُمْ‌ سَيِّئَاتِهِمْ‌ وَ لَأَدْخَلْنَاهُمْ‌ جَنَّاتِ‌ النَّعِيمِ‌

ترجمه

و اگر اهل کتاب ایمان بیاورند و تقوا پیشه کنند، گناهان آنها را می‌بخشیم؛ و آنها را در باغهای پرنعمت بهشت، وارد می‌سازیم.

و اگر اهل كتاب ايمان آورده و تقوا پيشه كرده بودند، قطعا گناهانشان را مى‌بخشيديم و آنها را به باغ‌هاى پرنعمت داخل مى‌ساختيم

و اگر اهل كتاب ايمان آورده و پرهيزگارى كرده بودند، قطعاً گناهانشان را مى‌زدوديم و آنان را به بوستانهاى پر نعمت درمى‌آورديم.

و چنانچه اهل کتاب ایمان آرند و تقوا پیشه کنند ما البته گناهانشان را محو و مستور می‌سازیم و آنها را در بهشت پر نعمت داخل می‌گردانیم.

و اگر اهل کتاب [به آیین اسلام] ایمان می آوردند و پرهیزکاری می کردند، یقیناً گناهانشان را محو می کردیم، و آنان را در بهشت های پر نعمت در می آوردیم.

اگر اهل كتاب ايمان بياورند و پرهيزگارى كنند، گناهانشان را خواهيم زدود و آنها را به بهشتهاى پرنعمت داخل خواهيم كرد.

و اگر اهل کتاب ایمان آورده و تقوا ورزند، سیئاتشان را می‌زداییم و ایشان را به بوستانهای [بهشتی‌] پرنعمت درمی‌آوریم‌

و اگر اهل كتاب ايمان آورند و پرهيزگار شوند هر آينه بديهاشان را از آنها بزداييم و آنان را به بهشتهاى پُرنعمت درآوريم.

و اگر اهل کتاب (اعم از مسیحیان و یهودیان، به جای دشمنانگی و تباهکاری، به اسلام بگروند و) ایمان بیاورند و پرهیزگاری پیشه کنند، گناهانشان را می‌زدائیم (و زشتیها و پلشتیهای گذشته‌ی ایشان را می‌بخشیم) و آنان را به باغهای پرنعمت بهشت داخل می‌سازیم.

و اگر اهل کتاب ایمان آورند و پرهیزگاری کنند، از ایشان گناهانشان را بی‌گمان می‌زداییم و به‌راستی آنان را به بوستان‌های پرنعمت درمی‌آوریم.

اگر آنکه اهل کتاب ایمان می‌آوردند و پرهیزکاری می‌کردند هرآینه می‌ستردیم از ایشان گناهان ایشان را و درمی‌آوردیمشان به باغستان نعمت‌

Had the People of the Scriputure believed and been righteous, We would have remitted their sins, and admitted them into the Gardens of Bliss.

ترتیل:
ترجمه:
المائدة ٦٤ آیه ٦٥ المائدة ٦٦
سوره : سوره المائدة
نزول : ٧ هجرت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ١٥
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«النَّعِیمِ»: پرناز و نعمت.

آیات مرتبط (تعداد ریشه‌های مشترک)

تفسیر

تفسیر نور (محسن قرائتی)


وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتابِ آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَكَفَّرْنا عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ وَ لَأَدْخَلْناهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ «65»

و اگر اهل كتاب (يهوديان و مسيحيان) ايمان آورده و تقوا پيشه مى‌كردند قطعاً ما گناهانشان را مى‌بخشيديم و آنان را به باغهاى پر نعمت بهشت، وارد مى‌كرديم.

پیام ها

1- اهل كتاب در عصر پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله مردمى بى‌ايمان و بى‌تقوا بودند. «وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتابِ آمَنُوا وَ اتَّقَوْا»

2- ايمان و تقوا، پوشاننده انحراف‌هاست و مسائل قبلى را محو مى‌كند. «لَكَفَّرْنا» (در حديث آمده است: «الاسلام يَجُبّ ما قبله») «1»

3- براى دريافت الطاف الهى، بايد ابتدا از گناهان پاك شد. «كفرنا، أدخلنا»

4- خداوند، علاوه بر عفو، لطف هم دارد. «كفرنا، ادخلنا»


«1». بحار، ج 6، ص 22.

تفسير نور(10جلدى)، ج‌2، ص: 333

تفسیر اثنی عشری (حسینی شاه عبدالعظیمی)وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتابِ آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَكَفَّرْنا عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ وَ لَأَدْخَلْناهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ (65)

وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتابِ آمَنُوا وَ اتَّقَوْا: و اگر اهل كتاب ايمان بياورند به حضرت محمّد صلى اللّه عليه و آله و بپرهيزند از معاصى يا از ملت يهوديت و نصرانيت. لَكَفَّرْنا عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ‌: هر آينه ما مى‌گذريم و عفو مى‌نمائيم از ايشان گناهان آنها را و به آن مؤاخذه نمى‌كنيم به عقوبت. وَ لَأَدْخَلْناهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ‌: و هر آينه البته داخل مى‌نمائيم ايشان را به بهشت با نعمت. در اين، تنبيه است بر عظم معاصى و كثرت ذنوب ايشان، و بر آنكه اسلام محو كند گناهان گذشته را. و نيز دال است كه اهل كتاب به بهشت داخل نشوند مگر وقتى كه اسلام آورند.


تفسیر روان جاوید (ثقفى تهرانى)


وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتابِ آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَكَفَّرْنا عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ وَ لَأَدْخَلْناهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ (65)

ترجمه‌

و اگر آنكه اهل كتاب ايمان بياورند و پرهيزكار شوند هر آينه ميگذريم ما از گناهان آنها و داخل مينمائيم آنها را در بهشت نعمت.

بيان‌

ايمان بخدا و پيغمبر (ص) و قرآن و عمل باحكام آن موجب نجات و كفّاره معاصى است از هر كافرى و تخصيص باهل كتاب بنظر حقير براى آنستكه روى سخن با آنها بوده و آنها اولويت دارند بقبول اسلام از ساير كفار زيرا در كتب سماوى علائم و اوصاف پيغمبر آخر الزمان بوده و آنها بمقتضاى شهوت و عصبيت انكار مينمودند و لذت موقت را بر نعيم جاويد اختيار ميكردند لذا خداوند وعده قبول توبه و نعمت جاويد را بآنها داده است ..

اطیب البیان (سید عبدالحسین طیب)


وَ لَو أَن‌َّ أَهل‌َ الكِتاب‌ِ آمَنُوا وَ اتَّقَوا لَكَفَّرنا عَنهُم‌ سَيِّئاتِهِم‌ وَ لَأَدخَلناهُم‌ جَنّات‌ِ النَّعِيم‌ِ (65)

و ‌اگر‌ اهل‌ كتاب‌ محققا ايمان‌ ميآوردند بدين‌ مقدس‌ اسلام‌ و پرهيز ‌از‌ محرمات‌ ميكردند ‌هر‌ آينه‌ ‌ما ميپوشانيديم‌ ‌از‌ ‌آنها‌ گناهان‌ ‌آنها‌ ‌را‌ و ‌هر‌ آينه‌ داخل‌ ميكرديم‌ ‌آنها‌ ‌را‌ بهشتهايي‌ ‌که‌ ‌در‌ ‌آنها‌ متنعم‌ باشند.

وَ لَو أَن‌َّ أَهل‌َ الكِتاب‌ِ يهود و نصاري‌ آمنوا ايمان‌ حقيقي‌ نه‌ ‌از‌ روي‌ نفاق‌ وَ اتَّقَوا بفعل‌ طاعات‌ واجبه‌ و ترك‌ معاصي‌ لَكَفَّرنا عَنهُم‌ سَيِّئاتِهِم‌

لان‌ الاسلام‌ يجب‌ ‌ما قبله‌).

وَ لَأَدخَلناهُم‌ جَنّات‌ِ النَّعِيم‌ِ ‌که‌ ‌براي‌ اهل‌ ايمان‌ و تقوي‌ مهيا ‌شده‌ و اينها ‌هم‌ مصداق‌ ‌اينکه‌ عام‌ هستند.

421

برگزیده تفسیر نمونه


نکات آیه

۱- وعده حتمى خداوند به آمرزش تمامى گناهان گذشته اهل کتاب در صورت ایمان به خدا، پیامبر (ص)، همه کتب آسمانى و پرهیز از گناهان (و لو ان أهل الکتب ءامنوا و اتقوا لکفرنا عنهم سیئاتهم) با توجه به آیه ۵۹ (هل تنقمون منا الا ان ءامنا باللّه و ما انزل الینا و ما انزل من قبل) و نیز آیه ۶۱ (و اذا جاءوکم قالوا ءامنا)، معلوم مى شود مراد از ایمان در «ءامنوا» ایمان به خدا، قرآن، همه کتب آسمانى و ایمان به پیامبر اکرم (ص) است.

۲- دعوت خداوند از اهل کتاب به رعایت تقوا و ایمان به خدا، قرآن و دیگر کتب آسمانى (و لو ان أهل الکتب ءامنوا و اتقوا لکفرنا عنهم سیئاتهم)

۳- ایمان به خدا، پیامبر (ص) و کتب آسمانى و دامن گرفتن از گناه، موجب آمرزش گناهان گذشته آدمى (و لو ان أهل الکتب ءامنوا و اتقوا لکفرنا عنهم سیئاتهم) متعلق «واتقوا» به قرینه «سیئاتهم» گناهان است، و مراد از «سیئاتهم» در «لکفرنا عنهم سیئاتهم» گناهان پیش از ایمان است.

۴- خداوند، آمرزنده گناهان (لکفّرنا عنهم سیئاتهم)

۵- اهل کتاب، فاقد انگیزه کافى براى ایمان و تقوا (و لو ان أهل الکتب ءامنوا و اتقوا) بیان شرط با کلمه «لو» حکایت از آن دارد که ایمان و تقواپیشگى از اهل کتاب امرى بعید است.

۶- اهل کتاب در عصر پیامبر (ص) مردمى بى ایمان و فاقد تقوا (و لو ان أهل الکتب ءامنوا و اتقوا)

۷- تأکید خداوند بر وارد ساختن اهل کتاب به بهشت پر نعمت در صورت ایمان به خدا، پیامبر (ص) و تمامى کتب آسمانى و رعایت تقوا (و لو ان أهل الکتب ... لادخلنهم جنت النعیم)

۸- بهره مند شدن از نعمتهاى بهشتى در گرو ایمان و تقوا (و لو ان أهل الکتب ءامنوا و اتقوا لکفرنا عنهم سیئاتهم و لادخلنهم جنت النعیم)

۹- آمرزش گناهان، شرط ورود به بهشت (لکفّرنا عنهم سیئاتهم و لادخلنهم جنت النعیم) تقدم آمرزش بر ورود به بهشت مى تواند اشاره به این باشد که تا گناهان آدمى آمرزیده نشود، به بهشت وارد نخواهد شد.

۱۰- پرهیز از رشوه گیرى، حرام خوارى، تجاوزگرى و گفتار کفرآمیز شرط آمرزش گناهان اهل کتاب و ورود آنان به بهشت (و لو ان أهل الکتب ءامنوا و اتقوا) متعلق «واتقوا» چنانچه گذشت، گناهان است، از مصادیق مورد نظر آن با توجه به آیات گذشته -، گناهانى است که در برداشت به آنها اشاره شد.

۱۱- بهشت، داراى بوستانهاى متعدد و سرشار از نعمت (لادخلنهم جنت النعیم) «نعیم» به معناى فراوان است. (مفردات راغب).

موضوعات مرتبط

 • آمرزش: شرایط آمرزش ۱۰
 • اهل کتاب: آمرزش اهل کتاب ۱، ۱۰ ; انگیزه اهل کتاب ۵ ; اهل کتاب صدر اسلام ۶ ; بى ایمانى اهل کتاب ۵، ۶ ; بی‌تقوایى اهل کتاب ۵، ۶ ; فرجام اهل کتاب ۷ ; گناه اهل کتاب ۱، ۱۰
 • ایمان: آثار ایمان ۱، ۳، ۷، ۸ ; اهمیّت ایمان ۲ ; ایمان به خدا ۱، ۲، ۳، ۷ ; ایمان به قرآن ۲ ; ایمان به کتب آسمانى ۱، ۲، ۳، ۷ ; ایمان به محمّد (ص) ۱، ۳، ۷ ; دعوت به ایمان ۲ ; متعلق ایمان ۱، ۲، ۳، ۷
 • بهشت: باغهاى بهشت ۱۱ ; صفات بهشت ۱۱ ; موجبات بهشت ۷، ۹، ۱۰ ; نعمتهاى بهشت ۷، ۸، ۱۱
 • تجاوز: اجتناب از تجاوز ۱۰
 • تقوا: آثار تقوا ۷، ۸ ; اهمیّت تقوا ۲ ; دعوت به تقوا ۲
 • حرامخوارى: اجتناب از حرامخوارى ۱۰
 • خدا: آمرزش خدا ۴ ; دعوت خدا ۲ ; وعده خدا ۱
 • رشوه: اجتناب از رشوه ۱۰
 • گناه: آثار آمرزش گناه ۹ ; آمرزش گناه ۱، ۴ ; اجتناب از گناه ۳ ; موجبات آمرزش گناه ۳
 • نارواگویى: اجتناب از نارواگویى ۱۰

منابع