روایت:الکافی جلد ۱ ش ۶۲

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


آدرس: الكافي، جلد ۱، كِتَابُ فَضْلِ الْعِلْم

و بهذا الاسناد عن محمد بن عبد الحميد عن العلا بن رزين عن ابي عبيده الحذا عن ابي جعفر ع قال :


الکافی جلد ۱ ش ۶۱ حدیث الکافی جلد ۱ ش ۶۳
روایت شده از : امام محمّد باقر عليه السلام
کتاب : الکافی (ط - الاسلامیه) - جلد ۱
بخش : كتاب فضل العلم
عنوان : حدیث امام محمّد باقر (ع) درباره گمراهى , دانش و دانايى , هدايت , عمل در کتاب الكافي جلد ۱ كِتَابُ فَضْلِ الْعِلْم‏‏ باب ثَوَابِ الْعَالِمِ وَ الْمُتَعَلِّم‏
موضوعات : گمراهی، دانش و دانایی، علم، هدایت، عمل، دانش و دانایی، علم

ترجمه

کمره ای, اصول کافی ترجمه کمره ای جلد ۱, ۹۹

امام باقر (ع) فرمود: هر كس بابى از هدايت تعليم دهد مانند ثواب كسانى كه بدان عمل كنند اجر دارد و از ثواب آنها هم چيزى كاسته نشود و هر كه يك باب از گمراهى تعليم دهد مانند گناه كسانى كه بدان عمل كنند ببرد و از گناه آنها هم كاسته نشود

مصطفوى‏, اصول کافی ترجمه مصطفوی جلد ۱, ۴۳

حضرت باقر عليه السلام فرمود: هر كه بمردم درى از هدايت آموزد مثل پاداش ايشان دارد بدون اينكه از پاداش آنها چيزى كم شود و كسى كه بمردم درى از گمراهى آموزد مثل گناه ايشان دارد بدون اينكه از گناه آنها چيزى كم شود.

محمدعلى اردكانى, تحفة الأولياء( ترجمه أصول كافى) - جلد ۱, ۱۴۹

به همين اسناد، از محمد بن عبدالحميد، از علاء بن رزين، از ابو عُبيده حذّاء، از امام محمد باقر عليه السلام روايت است كه آن حضرت فرمود كه: «هر كه باب هدايتى را تعليم كسى دهد، او را چون مزد كسى است كه به آن عمل كند و اين گروه عاملان، چيزى از مزدهاى ايشان كم نمى‏شود. و هر كه باب ضلالتى را تعليم كسى دهد، بر او چون گناهان آنان است كه به آن عمل كرده‏اند و اين گروه عاملان، چيزى از گناهان ايشان كم نمى‏شود».


شرح

آیات مرتبط (بر اساس موضوع)

 1. آل عمران ١٠
 2. آل عمران ١٠١
 3. آل عمران ١٠٣
 4. آل عمران ١٠٤
 5. آل عمران ١٠٦
 1. آل عمران ١٠٨
 2. آل عمران ١١٢
 3. آل عمران ١١٥
 4. آل عمران ١١٦
 5. آل عمران ١١٧
 1. آل عمران ١١٨
 2. آل عمران ١١٩
 3. آل عمران ١٢٢
 4. آل عمران ١٢٨
 5. آل عمران ١٣١
 1. آل عمران ١٣٦
 2. آل عمران ١٣٨
 3. آل عمران ١٣٩
 4. آل عمران ١٤
 5. آل عمران ١٤١
 6. ... نتایج بیشتراحادیث مرتبط (بر اساس موضوع)

 1. الکافی جلد ۱ ش ۱۰۰ (روایت شده از امام محمّد باقر عليه السلام)
 2. الکافی جلد ۱ ش ۱۰۱ (روایت شده از امام جعفر صادق عليه السلام)
 3. الکافی جلد ۱ ش ۱۰۲ (روایت شده از امام جعفر صادق عليه السلام)
 4. الکافی جلد ۱ ش ۱۰۳ (روایت شده از امام محمّد باقر عليه السلام)
 5. الکافی جلد ۱ ش ۱۰۴ (روایت شده از امام جعفر صادق عليه السلام)
 1. الکافی جلد ۱ ش ۱۰۵ (روایت شده از حضرت محمد صلی الله علیه و آله)
 2. الکافی جلد ۱ ش ۱۰۶ (روایت شده از امام جعفر صادق عليه السلام)
 3. الکافی جلد ۱ ش ۱۰۷ (روایت شده از امام جعفر صادق عليه السلام)
 4. الکافی جلد ۱ ش ۱۰۸ (روایت شده از امام جعفر صادق عليه السلام)
 5. الکافی جلد ۱ ش ۱۰۹ (روایت شده از حضرت محمد صلی الله علیه و آله)
 1. الکافی جلد ۱ ش ۱۱۰ (روایت شده از امام جعفر صادق عليه السلام)
 2. الکافی جلد ۱ ش ۱۱۱ (روایت شده از امام جعفر صادق عليه السلام)
 3. الکافی جلد ۱ ش ۱۱۲ (روایت شده از امام سجّاد عليه السلام)
 4. الکافی جلد ۱ ش ۱۱۳ (روایت شده از امام جعفر صادق عليه السلام)
 5. الکافی جلد ۱ ش ۱۱۴ (روایت شده از امام على عليه السلام)
 1. الکافی جلد ۱ ش ۱۱۵ (روایت شده از امام محمّد باقر عليه السلام)
 2. الکافی جلد ۱ ش ۱۱۶ (روایت شده از حضرت محمد صلی الله علیه و آله)
 3. الکافی جلد ۱ ش ۱۱۷ (روایت شده از امام جعفر صادق عليه السلام)
 4. الکافی جلد ۱ ش ۱۱۸ (روایت شده از امام جعفر صادق عليه السلام)
 5. الکافی جلد ۱ ش ۱۱۹ (روایت شده از امام جعفر صادق عليه السلام)
 6. ... نتایج بیشتر


عوامل درباره‌ٔ "الکافی جلد ۱ ش ۶۲"
روایت شده ازامام محمّد باقر عليه السلام +