لا

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

آیات شامل این کلمه

ریشه کلمه


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

عوامل درباره‌ٔ "لا"
کلمه با ریشهلا +