ریشه رئى

از الکتاب
نسخهٔ تاریخ ‏۱۶ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۴:۳۲ توسط Move page script (بحث | مشارکت‌ها) (Move page script صفحهٔ ریشه رئى‌ را به ریشه رئى منتقل کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

تکرار در قرآن: ۳۲۸(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...

ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
نَرَى‌ ۶
يُرِيکُمْ‌ ۳
أَرِنَا ۳
يَرَى‌ ۶
يَرَوْنَ‌ ۸
رَأَوُا ۶
يُرِيهِمُ‌ ۱
تَرَ ۳۱
أَرِنِي‌ ۲
رِئَاءَ ۳
يَرَوْنَهُمْ‌ ۱
رَأْيَ‌ ۱
رَأَيْتُمُوهُ‌ ۱
أَرَاکُمْ‌ ۴
رَأَيْتَ‌ ۱۲
أَرَاکَ‌ ۲
يُرَاءُونَ‌ ۲
لِيُرِيَهُ‌ ۱
فَتَرَى‌ ۵
تَرَى‌ ۳۱
يَرَوْا ۲۴
رَأَيْتَکُمْ‌ ۲
رَأَيْتُمْ‌ ۱۴
نُرِي‌ ۱
رَأَى‌ ۱۳
لِيُرِيَهُمَا ۱
يَرَاکُمْ‌ ۲
تَرَوْنَهُمْ ۱
لَنَرَاکَ‌ ۳
تَرَانِي‌ ۲
سَأُرِيکُمْ‌ ۲
رَأَوْا ۷
تَرَاهُمْ‌ ۳
يُرِيکَهُمُ‌ ۱
أَرَاکَهُمْ‌ ۱
يُرِيکُمُوهُمْ‌ ۱
تَرَاءَتِ‌ ۱
أَرَى‌ ۶
تَرَوْنَ‌ ۲
تَرَوْهَا ۳
سَيَرَى‌ ۱
فَسَيَرَى‌ ۱
نُرِيَنَّکَ‌ ۴
يَرَوُا ۳
نَرَاکَ‌ ۴
الرَّأْيِ‌ ۱
رَأَيْتُ‌ ۱
رَأَيْتُهُمْ‌ ۱
رُؤْيَاکَ‌ ۱
لَنَرَاهَا ۱
رَأَيْنَهُ‌ ۱
أَرَانِي‌ ۲
رُؤْيَايَ‌ ۲
لِلرُّؤْيَا ۱
تَرَوْنَهَا ۳
يُرِيکُمُ‌ ۲
لِنُرِيَهُ‌ ۱
الرُّؤْيَا ۳
أَرَيْنَاکَ‌ ۱
رَأَيْتَکَ‌ ۱
تَرَنِ‌ ۱
تَرَيِنَ‌ ۱
رِئْياً ۱
فَرَأَيْتَ‌ ۴
لِنُرِيَکَ‌ ۱
أَرَيْنَاهُ‌ ۱
رَأَيْتَهُمْ‌ ۵
يَرَ ۲
رَآکَ‌ ۱
تُرِيَنِّي‌ ۱
نُرِيَکَ‌ ۱
يَرَاهَا ۱
رَأَتْهُمْ‌ ۱
يَرَوْنَهَا ۲
رَأَوْکَ‌ ۱
تَرَاءَى‌ ۱
فَرَأَيْتُمْ‌ ۴
يَرَاکَ‌ ۱
رَآهَا ۲
رَآهُ‌ ۴
رَأَتْهُ‌ ۱
سَيُرِيکُمْ‌ ۱
نُرِيَ‌ ۱
فَرَأَوْهُ‌ ۱
فَأَرُونِي‌ ۱
تَرَوْا ۲
لِيُرِيَکُمْ‌ ۱
أَرُونِيَ‌ ۱
فَرَآهُ‌ ۲
أَرُونِي‌ ۲
فَتَرَاهُ‌ ۲
أُرِيکُمْ‌ ۱
سَنُرِيهِمْ‌ ۱
نُرِيهِمْ‌ ۱
رَأَوْهُ‌ ۲
يُرَى‌ ۲
لَأَرَيْنَاکَهُمْ‌ ۱
فَرَأَيْتُمُ‌ ۳
لَرَأَيْتَهُ‌ ۱
رَأَوْهَا ۱
يَرَوْنَهُ‌ ۱
نَرَاهُ‌ ۱
فَأَرَاهُ‌ ۱
رَأَوْهُمْ‌ ۱
يَرَهُ‌ ۳
لِيُرَوْا ۱
لَتَرَوُنَ‌ ۱
لَتَرَوُنَّهَا ۱

ریشه‌های مرتبط