کَيْف

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

ریشه کلمه

قاموس قرآن

كيف غالبا اسم استفهام است مثل «كَيْفَ زَيْدٌ» و در غالب آيات قرآن توأم با تنبيه و تعجب است نحو [بقره:28]. و در بسيارى از آنها توأم با توبيخ مى‏باشد مانند [نساء:50]. در آياتى نظير [مدثر:20-18]. ظاهرا به معنى حال است يعنى او فكركرد و اندازه گرفت پس ملعون است در هر حال كه اندازه گرفت.


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول