کَفَى

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

ریشه کلمه

قاموس قرآن

كفايت به معنى بى نيازى است «كَفَى الشَّىْ‏ءُ كِفايَةً» يعنى به واسطه آن بى نيازى حاصل شد در مجمع آمده «اَلْكِفايَةُ بلُوُغُ الْغايَةًفى مِقْدارِ الْحاجَةِ». [نساء:6]. بس است و بى نياز مى‏كند خدا در حسابگرى راجع به زائد بودن و نبودن باء در فاعل «كفى» در اول باب باء صحبت شده به آنجا رجوع شود [احزاب:25]. خدا مؤمنان را ازجنگ كفايت كرد و بى نيازى بخشيد كه احزاب خندق را با طوفان و ايجاد رعب و كشته شدن عمروبن عبدود به دست على «عليه السلام» وادار به پراكندگى و عقب نشينى كرد. * [بقره:137]. خدا تو را از آنها كفايت مى‏كند به تو آزارى نمى‏رساند خدا شنوا، داناست.


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...