يَفْتَدِي

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

«یَفْتَدِى» از مادّه «فداء» به معناى حفظ کردن خود از مصائب و مشکلات به وسیله پرداخت چیزى است.

ریشه کلمه


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...