هُنَالِک

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

«هُنَالِکَ» به معناى «آنجا» و براى اشاره به بعید است، به همین دلیل، جمعى آن را اشاره به شکست مشرکان در جنگ «بدر» مى دانند که در نقطه نسبتاً دوردستى از «مکّه» واقع شده.

ریشه کلمه

قاموس قرآن

هُنالِكَ اشاره است به مكان دور. چنانكه هنا به مكان نزديك و هُناك به مكان متوسط در باره هُنا و هُناكَ در اول باب اشاره شد اما هُنالِكَ 9 بار در كلام الله مجيد آمده است. [آل عمران:38]. در آنجا زكريا پروردگارش را خواند. راغب گويد: هُنالك در اشاره به زمان و مكان هر دو بكار مى‏رود ولى مكان ثابتتر است. نگارنده گويد: شايد آن درآيه فوق اشاره به زمان باشد.


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول