مَوَاخِر

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

«مواخِر» جمع «مَاخِرَة» از مادّه «مَخْر» (بر وزن فخر) به معناى شکافتن آب از چپ و راست است، و به صداى وزش بادهاى شدید نیز گفته مى شود، و از آنجا که کشتى ها به هنگام حرکت آبها را با سینه خود مى شکافند به آنها «مَاخِر» یا «مَاخِرَه» مى گویند.

ریشه کلمه

قاموس قرآن

شكافتن. جريان. در مجمع آمده: مخر شكافتن آب است از چپ و راست. ايضا مخر صداى بادطوفانى است. در قاموس گفته «مَخَرَتِ السَّفينَةُ مَخْراً و مُخُورا: جَرَتْ» [نحل:14]. كشتى‏ها را در دريا مى‏بينى كه شكافنده آب و جارى شونده‏اند [فاطر:12]. اين كلمه فقط دوبار در قرآن يافته است.


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...