مَخْذُولا

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

«مخذول» از مادّه «خُذلان» یعنى بدون یار و یاور خواهند شد.

ریشه کلمه


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...