لَظَى

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

«لَظى» به معناى شعله خالص آتش، و یکى از نام هاى «جهنم» نیز مى باشد، و در آیات فوق اراده هر دو معنا ممکن است.

ریشه کلمه

قاموس قرآن

شعله خالص و زبانه آتش. راغب مى‏گويد: «اَللَّظىِ: اَللَّهَبُ الْخالِصُ» در لغت آمده: [معارج:15]. حقا كه آتش جهنم شعله خالص و بى دود است. [ليل:14]. تَلَظَى مشتعل شدن است شما را از آتش مشتعل مى‏ترسانيم. اين لفظ دوباربيشتر در قرآن نيامده است.


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...