قُلُوبِهِم

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

«قلب» در قرآن به معانى گوناگونى آمده است، از جمله:

1 ـ به معناى «عقل و درک»، 2 ـ «روح و جان»، 3 ـ «مرکز عواطف» و بیشتر مراد روح و عقل است.

ریشه کلمه


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...