قَيّمَة

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

«قیّمة» از مادّه «قیام» به معناى صاف و مستقیم است، یا محکم و پابرجا، یا ارزشمند و پربها، و یا همه این مفاهیم در آن جمع است.

ریشه کلمه


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...