فَلَيْس

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

ریشه کلمه

قاموس قرآن

از افعال ناقصه، عملش رفع اسم و نصب خبر است دلالت بر نفى حال دارد مثل [بقره:282]. به نفى غيرحال با قرينه دلالت مى‏كند (اقرب). ليس فقط در ماضى قابل صرف است مثل ليس،ليسا، ليسوا، ليست،ليستا،لسن. تاآخر.


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...