غَصْبا

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

ریشه کلمه

قاموس قرآن

گرفتن چيزى به ناحق. «غَصَبَهُ غَصْباً: اَخَذَهُ قَهْراً وَ ظُلْماً» [كهف:79]. در پس آنها شاهى بود كه هر كشتى را به ناحق مى‏گرفت. اين كلمه فقط يكبار در كلام‏اللَّه مجيده آمده است.


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...