سوره الناس

از الکتاب
سوره الفلق سوره الناس سوره الناس
شماره کتابت : ١١٤
جزء :
نزول
ترتيب نزول : ٢١
محل نزول : مكه
اطلاعات آماری
تعداد آیات : ٦
تعداد کلمات : ٢١
تعداد حروف :

شروع

لیست آیات

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦

متن سوره

بگو: «پناه می‌برم به پروردگار مردم؛»

«(به) مالک و حاکم (بر) مردم؛»

«(به) معبود مردم.»

«از شرّ وسوسه‌گر بس فراری و پنهان‌گر؛»

«آن که در درون سینه‌های مردم وسوسه می‌کند؛»

«(خواه) از جنیان و (خواه) انسان!»


محتوای سوره