زِينَة

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

ریشه کلمه

قاموس قرآن

زينت سه گونه است: زينت باطنى مثل علم و اعتقادات خوب، زينت بدنى مثل نيرومندى و غيره، زينت خارجى مثل زيور و مال و غيره (استفاده از مفردات). [كهف:7]، [كهف:46]، [طه:87] زينت در اين آيات در زبور و مال و وسائل زندگى به كار رفته است و آن از «زيور» فارسى اعم است . [انعام:108]، [حجرات:7]. زينت در اين دو آيه و نظير آنها زينت باطنى است. زينت در قرآن به خدا نسبت داده شده چنانكه گذشت و مثل [نمل:4]، [صافات:6]. و نيز به شيطان نسبت داده شده [انفال:48]. شیطان در اثر قدرت و مهلتى كه از جانب خدا به او داده شده مى‏تواند عمل بد را در نظر انسان خوب جلوه دهد. ازينّت از باب تفعّل به معنى رينت گرفتن و آراسته شدن است و آن فقط يكبار در قرآن آمده است [يونس:24]. زمين زيور خود را اخذ كرد و آراسته شد. * [اعراف:31]. غرض از آيه لباس تازه پوشيدن است در نمازهاى جمعه و اعياد چنانكه از امام باقر عليه السلام مقلشده و گفته‏اند در هر نماز، عيّاشى از حضرت مجتبى عليه السلام نقل كرده كه چون به نماز بر مى‏خواست بهترين لباسهاى خويش را مى‏پوشيد از آن حضرت علت اين كار پرسيدند فرمود: خدا زيباست زيبائى را دوست دارد ان اللّه جميل يحب الجمال براى خدايم آراسته مى‏شود و او مى‏فرمايد «خُذُوا زينَتِكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ»لذا دوست مى‏دارم كه بهترين لباسهايم را بپوشم از امام صادق عليه السلام اخذ زينت، شانه زدن نقل شده (مجمع). * [نور:31]. روايات اهل بيت عليه السلام درباره رينت چنين است. 1- فضيل بن يسار گويد: از امام صادق عليه السلام پرسيدم آيا دو بازوى زن از زينت است كه خدا فرموده «وَلا يُبْدينَ زينَتَهُنَّ اِلّا لِبُعُولَتِهِنَّ»؟ فرمود: نعم و مادون الخمار من الزينة و مادون السوارين» يعنى آنچه روسرى آن را مى‏پوشاند (از سر و گردن) و بالاتر از دو دستبند از زينت است. در اين روايت گردن، موى سر، بازوها و غيره مصداق زينت اند. 2- زراره از امام صادق عليه السلام از: «اِلّا ما ظَهَرَ مِنْها» پرسيد فرمودند: «الزينة الظاهرة الكحل و الخاتم» يعنى: زينت ظاهر سرمه چشم و انگشتر است. 3- ابو بصير از آن حضرت از «وَلا يُبْدينَ زينَتَهُنَّ اِلّا ما ظَهَرَ مِنْها» پرسيد فرمود: «الخاتم و المسكة و هى القلب» يعنى انگشتر و دستبند. كافى ج 6 ص 521. على هذا مراد از زينت در آيه اعمّ از زيور و زينت طبيعى است در روايات ديگر راوى به امام گفت كدام قسمت از بدن جايز است مرد نا محرم ببيند فرمود: الوجه و الكفّان والقدمان» چهره و دو دست و دو پا.


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...