ریشه نقص

از الکتاب

تکرار در قرآن: ۱۰(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...


قاموس قرآن

كم كردن و كم شدن. [ق:4]. دانسته‏ايم آنچه راكه زمين از آنها كم مى‏كند [فاطر:11]. و از عمرش چيزى كم نمى‏شود مگر در كتابى است اولى متعدى و دومى لازم بكاررفته است [هود:109].

ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
نَقْصٍ‌ ۲
يَنْقُصُوکُمْ‌ ۱
تَنْقُصُوا ۱
مَنْقُوصٍ‌ ۱
نَنْقُصُهَا ۲
يُنْقَصُ‌ ۱
تَنْقُصُ‌ ۱
انْقُصْ‌ ۱

ریشه‌های مرتبط