ریشه مئى

از الکتاب
(تغییرمسیر از ریشه مئى‌)

تکرار در قرآن: ۱۰(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...

ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
مِائَةَ ۳
مِائَةُ ۱
مِائَتَيْنِ‌ ۲
مِائَةٌ ۲
مِائَةٍ ۱
مِائَةِ ۱

ریشه‌های مرتبط