ریشه قضى

از الکتاب
(تغییرمسیر از ریشه قضى‌)

تکرار در قرآن: ۶۳(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...

ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
قَضَى‌ ۱۱
قَضَيْتُمْ‌ ۱
قُضِيَ‌ ۱۱
قَضَيْتَ‌ ۱
قَضَيْتُمُ‌ ۱
لَقُضِيَ‌ ۸
لِيُقْضَى‌ ۱
لِيَقْضِيَ‌ ۲
اقْضُوا ۱
يَقْضِي‌ ۴
قَضَاهَا ۱
قَضَيْنَا ۴
مَقْضِيّاً ۲
فَاقْضِ‌ ۱
قَاضٍ‌ ۱
تَقْضِي‌ ۱
يُقْضَى‌ ۲
لْيَقْضُوا ۱
فَقَضَى‌ ۱
قَضَيْتُ‌ ۱
قَضَوْا ۱
يَقْضُونَ‌ ۱
فَقَضَاهُنَ‌ ۱
لِيَقْضِ‌ ۱
قُضِيَتِ‌ ۱
الْقَاضِيَةَ ۱
يَقْضِ‌ ۱

ریشه‌های مرتبط