ریشه على

از الکتاب
(تغییرمسیر از ریشه على‌)

تکرار در قرآن: ۱۴۴۵(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...


قاموس قرآن

حرف جّر است، اهل لغت براى آن 9 معنى گفته‏اند از جمله:استعلاء خواه حقيقى باشد مثل [مؤمنون:22].خواه معنوى مثل [بقره:253]. ايضاً ظرفيت مثل [قصص:15].رجوع شود بكتب لغت. بايد دانست كه آن گاهى به معنى ملازمت و مواظبت است مثل [مائده:105]. يعنى «اَلْزِموُا اَنْفُسَكُمْ» مواظب خودتان باشيد. و نيز معنى عهده و مسؤليت مى‏دهد مثل [نور:54]. برعهده اوست آنچه مأمور شده و برعهده شماست آنچه مأمور شده‏ايد. ايضاً به معنى ضرر كه گويند: اين برعليه توست نه بر له تو.

ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
عَلَيْهِمْ‌ ۱۸۴
عَلَى‌ ۷۰۹
عَلَيْهِ‌ ۱۴۷
عَلَيْکُمْ‌ ۱۴۸
عَلَيْکُمُ‌ ۱۷
عَلَيْهِمُ‌ ۳۱
عَلَيْنَا ۵۲
عَلَيْهَا ۴۹
عَلَيْهِنَ‌ ۱۱
عَلَيْهِمَا ۸
عَلَيْکَ‌ ۵۶
فَعَلَيْهِنَ‌ ۱
عَلَيَ‌ ۱۵
فَعَلَيْهَا ۳
فَعَلَيْکُمُ‌ ۱
فَعَلَى‌ ۱
فَعَلَيْهِ‌ ۴
فَعَلَيَ‌ ۱
فَعَلَيْهِمْ‌ ۱
عَلَيْکِ‌ ۱
لَعَلَى‌ ۳
عَلَيْهُ‌ ۱
عَلَيْکُمَا ۱

ریشه‌های مرتبط