ریشه عجب

از الکتاب
(تغییرمسیر از ریشه عجب‌)

تکرار در قرآن: ۲۷(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...


قاموس قرآن

شگفت. آن حالتى است كه از بزرگ شمردن يا انكار چيزى بر شخصى عارض مى‏شود. راغب گفته حالتى است كه از جهل بعلت شى‏ء عارض مى‏شود لذا بعضى حكما گفته‏اند: تعجّب آن است كه علتش غير معلوم باشد و لذا گفته شده كه تعجّب بر خداوند صحيح نيست زيرا او علّام غيوب است. [صافات:12] بلكه تو از انكار آنها تعجّب كردى و آنها از روى بى‏اعتنائى يا عدم علم تو را مسخره مى‏كنند. [ص:4].

ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
يُعْجِبُکَ‌ ۱
أَعْجَبَتْکُمْ‌ ۲
أَعْجَبَکُمْ‌ ۱
أَعْجَبَکَ‌ ۲
عَجِبْتُمْ‌ ۲
تُعْجِبْکَ‌ ۲
عَجَباً ۴
عَجِيبٌ‌ ۲
تَعْجَبِينَ‌ ۱
تَعْجَبْ‌ ۱
فَعَجَبٌ‌ ۱
عَجِبْتَ‌ ۱
عَجِبُوا ۲
عُجَابٌ‌ ۱
يُعْجِبُ‌ ۱
تَعْجَبُونَ‌ ۱
أَعْجَبَ‌ ۱
تُعْجِبُکَ‌ ۱

ریشه‌های مرتبط