ریشه سهم

از الکتاب
(تغییرمسیر از ریشه سهم‌)

تکرار در قرآن: ۱(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...


«سهم» در اصل، به معناى تیر، و «مساهمه» به معناى قرعه کشى آمده است، زیرا به هنگام قرعه کشى، نامها را بر چوبه هاى تیر مى نوشتند، و با هم مخلوط مى کردند، سپس یک چوبه تیر، از آن بیرون مى آوردند و به نام هر کس اصابت مى کرد، شمول قرعه مى شد.

قاموس قرآن

[صافات:141]. سهم تير معروف و تير قرعه است مساهمه قرعه انداختن با يكديگر است يعنى يونس قرعه انداخت يا در قرعه شركت كرد و از مغلوبان شد. از مدحضين روشن مى‏شود غلبه شدگان بيشتر بوده و يونس يكى از آنها بوده است چنانكه در «دحض» گذشت.

ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
فَسَاهَمَ‌ ۱

ریشه‌های مرتبط