ریشه ربب

از الکتاب
(تغییرمسیر از ریشه ربب‌)

تکرار در قرآن: ۹۸۰(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...

ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
رَبِ‌ ۱۰۳
رَبِّهِمْ‌ ۸۰
رَبَّکُمُ‌ ۵
رَبُّکَ‌ ۵۲
رَبِّهِ‌ ۴۴
رَبِّکُمْ‌ ۴۹
رَبَّکَ‌ ۵۶
رَبُّهُ‌ ۱۰
رَبَّنَا ۷۲
لِرَبِ‌ ۴
رَبُّنَا ۱۸
رَبُّکُمْ‌ ۳۷
رَبِّکَ‌ ۱۱۹
رَبِّيَ‌ ۳
رَبَّهُ‌ ۱۹
رَبِّنَا ۱۹
رَبُّهَا ۱
لِرَبِّکِ‌ ۱
رَبِّي‌ ۹۴
أَرْبَاباً ۳
رَبَّانِيِّينَ‌ ۱
رِبِّيُّونَ‌ ۱
بِرَبِّکُمْ‌ ۵
رَبُّهُمْ‌ ۱۲
رَبَّهُمْ‌ ۱۷
رَبَائِبُکُمُ‌ ۱
رَبَ‌ ۶
الرَّبَّانِيُّونَ‌ ۲
رَبَّکُمْ‌ ۱۷
بِرَبِّهِمْ‌ ۹
رَبّاً ۱
رَبُ‌ ۲۸
رَبُّکُمَا ۲
رَبُّهُمَا ۲
بِرَبِ‌ ۸
لِرَبِّهِمْ‌ ۴
رَبَّهُمَا ۱
رَبُّکُمُ‌ ۴
أَرْبَابٌ‌ ۱
لِرَبِّهِمُ‌ ۱
رَبِّهَا ۶
رَبِّکِ‌ ۳
بِرَبِّکَ‌ ۵
لِرَبِّهِ‌ ۲
رَبِّهِمُ‌ ۲
فَرَبُّکُمْ‌ ۱
بِرَبِّي‌ ۴
رَبُّکِ‌ ۳
بِرَبِّنَا ۲
رَبٌ‌ ۱
رَبٍ‌ ۱
لِرَبِّکَ‌ ۳
لِرَبِّکُمْ‌ ۱
رَبِّکُمَا ۳۱
بِرَبِّهِ‌ ۱
لِرَبِّهَا ۲

ریشه‌های مرتبط