ریشه دون

از الکتاب

تکرار در قرآن: ۱۴۴(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...

ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
دُونِ‌ ۸۳
دُونِکُمْ‌ ۱
دُونَ‌ ۹
دُونِهِ‌ ۳۸
دُونِهِمْ‌ ۳
دُونِکَ‌ ۲
دُونِي‌ ۳
دُونِهَا ۱
دُونِهِمَا ۲
دُونِنَا ۱
دُونِهِمُ‌ ۱

ریشه‌های مرتبط