ریشه دنو

از الکتاب

تکرار در قرآن: ۱۳۳(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...

ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
أَدْنَى‌ ۱۰
الدُّنْيَا ۱۱۵
دَانِيَةٌ ۲
الْأَدْنَى‌ ۲
يُدْنِينَ‌ ۱
دَنَا ۱
دَانٍ‌ ۱
دَانِيَةً ۱

ریشه‌های مرتبط