ریشه خبر

از الکتاب

تکرار در قرآن: ۵۲(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...

ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
خَبِيرٌ ۲۳
خَبِيراً ۱۲
الْخَبِيرُ ۶
أَخْبَارِکُمْ‌ ۱
خَبِيرٍ ۲
خُبْراً ۲
بِخَبَرٍ ۲
لَخَبِيرٌ ۲
أَخْبَارَکُمْ‌ ۱
أَخْبَارَهَا ۱

ریشه‌های مرتبط