ریشه بئس

از الکتاب
(تغییرمسیر از ریشه بئس‌)

تکرار در قرآن: ۷۳(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...

ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
بِئْسَمَا ۳
لَبِئْسَ‌ ۹
بِئْسَ‌ ۲۰
الْبَأْسَاءِ ۱
الْبَأْسِ‌ ۱
الْبَأْسَاءُ ۱
فَبِئْسَ‌ ۷
بَأْسَ‌ ۲
بَأْساً ۲
بِالْبَأْسَاءِ ۲
بَأْسُنَا ۶
بَأْسُهُ‌ ۱
بَأْسَنَا ۴
بَئِيسٍ‌ ۱
تَبْتَئِسْ‌ ۲
فَلَبِئْسَ‌ ۱
بَأْسَکُمْ‌ ۱
بَأْسٍ‌ ۳
بَأْسِکُمْ‌ ۱
الْبَائِسَ‌ ۱
الْبَأْسَ‌ ۱
بَأْسِ‌ ۱
بَأْسٌ‌ ۱
بَأْسُهُمْ‌ ۱

ریشه‌های مرتبط