خُلّة

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

«خُلَّةٌ» از مادّه «خَلَل» به معناى فاصله میان دو چیز است و از آنجا که دوستى و محبّت در لابلاى وجود انسان و روح او، حلول مى کند و فاصله ها را پر مى نماید، این واژه به معناى دوستى عمیق آمده است.

ریشه کلمه


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...