حَامِيَة

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

«حامِیَة» از مادّه «حَمْى» (بر وزن نفى) به معناى شدت حرارت است و در اینجا اشاره به سوزندگى فوق العاده آتش دوزخ است.

ریشه کلمه


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...