تَقْهَر

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

«تَقْهَرْ» از مادّه «قهر» به گفته «راغب» در «مفردات» به معناى «غلبه توأم با تحقیر» است، ولى در هر یک از این دو معنا نیز جداگانه استعمال مى شود، و مناسب در اینجا همان «تحقیر» است.

ریشه کلمه

قاموس قرآن

غلبه و ذليل كردن و در هر يك به كار رود (راغب) [ضحى:9]. يتيم را ذليل و بيچاره مكن (و آن به واسطه از بين بردن مال اوست) و آن تقريباً مرادف با ظلم است. قهر به معنى غلبه توأم است با توانائى مثل [اعراف:127]. يعنى: ما بالا دست آنهائيم ما به آنها چيره‏ايم ظاهراً «قاهِرُونَ» خبر بعد از خبر است. چنانكه در آيه [انعام:18]. «فَوْقَ» خبر بعد از خبر است يعنى: او غالب و بالا دست بندگانش مى‏باشد.


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...