تَحَرّوْا

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

«تَحَرَّوْا» از مادّه «تحرّى» به معناى قصد کردن چیزى است. تعبیر به «تَحَرَّوْا رَشَداً» نشان مى دهد که مؤمنان از روى توجه، قصد و تحقیق به سراغ هدایت مى روند، نه چشم بسته و کورکورانه، و بالاترین پاداش آنها نیز همان نیل به حقیقت است که در سایه آن به همه نعمت هاى الهى نائل مى شوند، در حالى که بدترین بدبختى ستمکاران آن است که هیزم دوزخند، یعنى آتش از درون وجودشان زبانه مى کشد!

ریشه کلمه

قاموس قرآن

[جنّ:14] در مجمع گويد: اصل تحرّى به معنى طلب شى‏ء و قصد آن است معنى آيه: پس هر كه اسلام آورد آنها قصد نجات كرده‏اند در اقرب الموارد هست: «تَحَرّى الْاَمْرَ: قَصَدَهُ وَ مِنْهُ فِى الْقُرْآن «فَاولئِكَ تَحَرَّوْا رَشَداً».


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...